התכוננו,
הנה אנחנו באים.
56
72
80

Terms and Conditions

תנאי השימוש באתר

ברוכים הבאים ל-Natuzzi.com. על ידי שימוש באתר זה ו/או בכל תוכן או חומרים הזמינים באמצעותו, אתה מסכים להיות כפוף לתנאי שימוש אלה.

בתנאי שימוש אלה "אתה" ו"שלך" מתייחסים למשתמש, לאדם המבקר באתר ו"אנחנו", "אותנו" ו"שלנו" מתייחסים ויכללו את Natuzzi Spa, חברות הבנות שלה, שותפיה, קבוצת חברות אחרות ועוסקים לפי העניין, עימם אתה תתקשר בחוזה מכר בעת ביצוע הזמנה.

אנו שומרים לעצמנו את הזכות לעדכן או לשנות את תנאי השימוש הללו בכל עת ללא הודעה מוקדמת לפי שיקול דעתנו הבלעדי. השימוש שלך באתר Natuzzi.com בעקבות כל שינוי כזה מהווה את הסכמתך לעקוב ולהיות מחויב לגרסה העדכנית ביותר של תנאי שימוש אלה. מסיבה זו, אנו ממליצים לך לעיין בתנאי שימוש אלה בכל פעם שאתה משתמש באתר. אם אחד מהתנאים הללו ייחשב כלא תקף, בטל או מסיבה כלשהי בלתי ניתן לאכיפה, תנאי זה ייחשב כניתן להפרדה ולא ישפיע על תוקפו ואכיפתו של כל תנאי שנותר.

האתר של Natuzzi.com מיועד לשימוש הבלעדי של אנשים וישויות המעוניינים לבדוק, לשקול, לרכוש או לעסוק בכל דרך אחרת בעסקאות קמעונאיות הכוללות את הסחורות והשירותים של Natuzzi. אנא קח בחשבון שהתנאים וההגבלות החלים על רכישתך, יהיו אלו שיושמו על ידי החנות האחראית על המכירה בהתאם לסעיף 11 הבא, ותקבל אותם לעיונך, לפני עיבוד הרכישה, ישירות על ידי החנות הרלוונטית.

אם אתה לקוח סחר או לקוח על בסיס חוזה, התנאים וההגבלות החלים על לקוח סחר או לקוח על בסיס חוזה יחולו עליך. לקבלת פרטים נוספים, אנא פנה ל-[email protected]‎ ‎.

1.     בעלות, תוכן והגשות

אתר זה נמצא בבעלות ומופעל על ידי Natuzzi Spa (חברה הממוקמת בכתובת Via Iazzitiello n. 47 cap 70029 Santeramo ב-Colle (Ba)‎ - איטליה, והיא הוקמה על פי החוק האיטלקי עם מספר חברה 03513760722). אנו מברכים על תגובותיך בנוגע לאתר Natuzzi.com. אם ברצונך ליצור איתנו קשר, שלח דוא"ל לכתובת [email protected].‎ ‎ עם זאת, כל תגובה, משוב, הערות, הודעות, רעיונות, הצעות או צורות התקשורת האחרות (יחד, "תגובות") שנשלחו ל-Natuzzicom יהיו ויישארו רכושה הבלעדי של Natuzzi Spa. כל הערה כזו שתגיש תהווה הקצאה ל-Natuzzi Spa של כל הזכויות, הכותרות והאינטרסים ברחבי העולם ואת כל העניין בכל זכויות היוצרים וזכויות הקניין הרוחני האחרות בתגובות. Natuzzi Spa תהיה רשאית להשתמש, לשכפל, לחשוף, לפרסם ולהפיץ כל חומר שתשלח לכל מטרה שהיא, ללא הגבלה ומבלי לפצות אותך בכל דרך שהיא. מסיבה זו, אנו מבקשים ממך להימנע מלשלוח לנו תגובות שאינך מעוניין להקצות לנו, לרבות כל מידע חסוי או כל חומר יצירתי מקורי כגון סיפורים, רעיונות למוצרים, קוד מחשב או יצירות אמנות מקוריות.

2.      גישה ושימוש באתר האינטרנט

 2.1 אינך רשאי להשתמש באתר באופן פסול או בלתי חוקי או תוך הפרה של כל חוק או רישיון החלים עליך.

2.2 מבלי להגביל את האמור לעיל, אתה מסכים כי בעת השימוש באתר, אתה לא:

 

 •  תיצור מספר חשבונות או מספר מזהי משתמש כדי להיכנס; תתחזה או תנסה להתחזות לאדם אחר; תשתמש בתוכנה כדי לאסוף מידע מהאתר.
 • תשתמש, תעתיק, תוריד, תשמור, תחלץ או תעשה שימוש מחדש בכל חלק מהאתר או בכל מידע או תוכן הזמין באתר, או תשתמש או שתאפשר לצד שלישי כלשהו להשתמש, להעתיק, להוריד, לשמור, לחלץ או לעשות שימוש מחדש בכל חלק של האתר לכל מטרה מסחרית;
 • תפיץ, תיתן או תאפשר גישה או תהפוך לזמין לכל אדם אחר או ישות אחרת, או מסגרת, שיקוף, שכבת-על, או שימוש בטכנולוגיות אחרות המשמשות להקיף, להציג או בדומה לכך;
 • לשנות, לתרגם, להתאים או ליצור יצירות נגזרות;
 • למכור, להשכיר, להעניק רישיון, להלוות, למסחר או להשתמש לטובת כל אדם אחר או בקשר עם כל פעילות המניבה הכנסה ישירה או עקיפה (לרבות יצירת תעבורת אינטרנט לאתרי אינטרנט המכילים פרסום) או המביאות להתפתחויות המשמשות עבור פעילויות שכאלה למען הסר ספק, שימושים בקשר לעבודה המתבצעת על פי בקשתו, או על פי הוראתו או על חשבונו של אדם, ייחשבו כטובת אותו אדם;
 • לשלוח מידע מזהה ממקור שונה, מטעה או כוזב, לרבות "זיוף" או "דיוג", להפעיל כל צורה של מענה אוטומטי או "דואר זבל" או שימוש בקשר לתקשורת לא רצויה, פרסום או דומה;
 • שימוש בקשר עם פונקציונליות חיפוש כלשהי, או כדי להפעיל בדרך אחרת כל מוצר/יישומים/כלים/מערכות, אליהם ניגשים או מטעמו של כל אדם אחר;
 • לנסות לעקוף כל אמצעי שנועד למנוע או להגביל שימוש לא מורשה, לעשות שימוש בכל אמצעי גישה שלא זמינים למטרה זו או לחקור, לסרוק או לבדוק פגיעויות;
 • לפענח, לפרק, לפזר, לבצע פיתוח לאחור או לנסות בדרך אחרת לגזור כל קוד מקור או רעיונות או אלגוריתמים בסיסיים, למעט במידה השמורה על פי החוקים החלים ולאחר מתן הודעה מוקדמת ל-Natuzzi Spa;
 • להשתמש בכל אמצעי ידני או אוטומטי, לרבות רובוטים, סקריפטים או זחלני רשת כדי לגשת, לפקח, לזחול, לגרד, לזהות או לכרות, למעט אלה שאושרו על ידינו במפורש בכתב מראש.

3.     הגנה על נתונים אישיים ופרטיות

Natuzzi Spa אוספת את הנתונים האישיים של המשתמשים באתר, כמתואר להלן. הנתונים הנאספים הם רק אלה שנמסרים על-ידי המשתמש בעת השימוש בשירותים אלה, למעט כתובת ה-IP של המשתמש, המאוחסנת למטרות ניהול קובצי עוגיות ולהזמנה מקוונת.

 1. טופס יצירת קשר. נתונים אלה מאוחסנים במסד נתונים ומשמשים רק בהקשר של חילופי דוא"ל, אלא אם כן בחרת לקבל מאיתנו דוא"ל פרסומי
 2. טופס להזמנת קטלוג. נתונים אלה מאוחסנים במסד נתונים. נעשה בהם שימוש אך ורק למטרות העברת מידע, אלא אם כן תבחר לקבל מאיתנו הודעות דוא"ל לקידום מכירות
 3. טופס הצטרפות לעלון מידע. נתונים אלה מאוחסנים במסד נתונים שנמצא בבעלות Natuzzi Spa ונשמרים עד שהמשתמש מבטל את המנוי.
 4. הצעות בלעדיות וטופס מידע מותאם אישית. נתונים אלה מאוחסנים במסד נתונים בבעלות Natuzzi Spa. הם נשמרים עד שהמשתמש מבטל את המנוי ומתעדכנים מדי יום (בתוך 24 שעות).
 5. טופס הרשמה למכירה פרטית. נתונים אלה מאוחסנים במסד נתונים בבעלות Natuzzi Spa. הם נשמרים עד שהמשתמש מבטל את המנוי ומתעדכנים בתוך 24 שעות.
 6. טופס להזמנת פגישה. נתונים אלה מאוחסנים במסד נתונים ומשמשים אך ורק למטרות העברת מידע, אלא אם כן תבחר לקבל מאיתנו דוא"ל פרסומי
 7. טופס בקשת מידע נתונים אלה מאוחסנים במסד נתונים ומשמשים אך ורק למטרות העברת מידע, אלא אם כן תבחר לקבל מאיתנו דוא"ל פרסומי
 8. טופסי רישום המתייחסים להזמנה שבוצעה בחנות המקוונת. נתונים אלה מאוחסנים במסד נתונים ומשמשים למטרות ניהול לקוחות והוצאת חשבוניות. הם מועברים לחנויות השותפות האחראיות על המכירות ועל המשלוח.

המידע שנאסף עשוי להיות מועבר לשותפים שלנו, האחראים לעיבוד שלו, או לחנויות שותפות. אנו עשויים ליצור קשר עם משתמשי האינטרנט באמצעות דואר רגיל, דואר אלקטרוני, טלפון או הודעת טקסט, בהתאם לסוג הטופס שמילאת.

בהתאם לתקנה EU) 2016/679) של הפרלמנט האירופי ושל המועצה האירופית מה-27 באפריל 2016 בנושא ההגנה על אנשים ביחס לעיבוד נתונים אישיים ולהעברה החופשית של נתונים כאלה, אותם משתמשים שהנתונים שלהם נאספו זכאים לראות נתונים אלה ולבקש לתקנם או, במידת הצורך, למחוק אותם. המשתמשים עשויים גם להוות מושאים לעיבוד הנתונים האישיים הקשורים אליהם.

 1. עוגיות ‎»‎עוגייה‎«‎ היא קובץ קטן המאוחסן בכונן הקשיח של המחשב שלך כאשר אתה מבקר באתר אינטרנט או צופה בפרסומת. קובצי עוגיות אלה משמשים לשיפור חווית המשתמש שלך על ידי כך שהם מאפשרים לנו להציג לך הצעות או שירותים התואמים את תחומי העניין שלך. באפשרותך לסרב לקבל עוגיות בכל עת על-ידי הגדרת דפדפן האינטרנט שלך באופן זה. לחץ כאן כדי להציג את מדיניות הפרטיות שלנו ואת מדיניות העוגיות שלנו.

להלן תיאור הפירוט והמטרות של קובצי העוגיות השונים המשמשים את Natuzzi. קובצי עוגיות מסוימים נדרשים עבור תכונות טכניות מסוימות של Natuzzi והם מאוחסנים רק לתקופה מוגבלת של לא יותר מ-13 חודשים.

סוגי קובצי העוגיות שבשימוש:

 • מדידת קהל: כלי מדידת קהל משמשים כדי לקבל מידע על ניווט מבקרים. מטרתם היא לאפשר לנתח התנהגות ניווט באתר למטרות אופטימיזציה.
 • לחצנים חברתיים: האתר שלנו עשוי להכיל יישומי צד שלישי. הדבר יכול להיות בעיקר במקרה של לחצנים\קישורים לרשתות חברתיות (בעיקר לחצני ‎»‎שתף‎«‎ ו-‎»‎אהבתי‎«‎ של רשתות חברתיות כגון Facebook, Twitter וכדומה). עיין במדיניות ניהול קובצי העוגיות המסוימת שלהם, תוך מתן תשומת לב מיוחדת לסעיפים הנוגעים להגנה על הפרטיות.
 • מכירה דרך החנות המקוונת: עוגיות אלו משמשות באתר האינטרנט שלנו כדי לשמור את הסל שלך או לשלוח לך מידע המותאם לתחומי העניין שלך. עוגיות מהחנות המקוונת משמשות בעיקר כדי להציע מיקום משלוח המתאים לכתובת המשלוח שלך ולמיקום הגיאוגרפי שלה כדי לקבוע מהי החנות הקרובה ביותר אליך.

ניהול קובצי עוגיות.

תצטרך להגדיר את דפדפן האינטרנט שלך כדי להפעיל או להשבית עוגיות. מאחר שתצורת כל דפדפן היא שונה, יהיה עליך לעיין בתפריטי העזרה של הדפדפן הספציפי שלך לקבלת הוראות לשינוי דרישות העוגיות שלך.

לחץ כאן כדי להציג את מדיניות הפרטיות ומדיניות העוגיות שלנו. מדיניות זו מהווה חלק חיוני מתנאי שימוש אלה וחשוב שתקרא אותה. על-ידי קבלת תנאי שימוש אלה, אתה מקבל גם את מדיניות הפרטיות שלנו ומסכים לה.

4.     הוראות וגישה לאתר

אתה מסכים לציית לכל ההנחיות הסבירות שאנו עשויים לתת לך לגבי השימוש באתר.

אתה אחראי להבטיח שאף אחד לא ישתמש בציוד שלך כדי לגשת לאתר ללא רשותך. אנו נהיה רשאים להניח שלכל מי שניגש לאתר באמצעות פרטי הגישה שלך יש את הרשאתך לעשות זאת ואתה תישא באחריות לכל חיובים או כל עלויות, התחייבויות או נזקים אחרים שייגרמו מכל אדם כזה.

5.     ספק פתרונות תשלומים של צד שלישי

כדי לעבד כל הזמנה שהיא, תועבר לאתר אינטרנט המופעל על-ידי ספק פתרונות תשלום מצד שלישי. אתר אינטרנט זה אינו בשליטתנו. איננו מציעים ערבות או ייצוג כלשהם בהקשר לאתר אינטרנט זה, שעשוי להיות כפופים לתנאי שימוש נפרדים. אנו ממליצים לקרוא ולקבל את תנאי השימוש הללו כאשר אתה מבקר באתר הרלוונטי.

במקרה שההזמנה שלך מעובדת על ידי חנות, המנוהלת על ידי אחת מחברות הבת המקומיות שלנו (Natuzzi Americas Inc., Natuzzi Florida LLC ו-Nars Miami LLC) תהליך התשלום יתרחש בינך לבין חברת הבת שלנו, שיהיה לה חשבון סוחר משלה עם ספק פתרונות תשלום של הצד השלישי שנבחר.

במקרה שההזמנה שלך מעובדת על ידי חנות, המנוהלת על ידי אחד מהסוחרים העצמאיים המורשים שלנו, Natuzzi לא תיקח כל חלק בתהליך התשלום, מכיוון שלסוחר העצמאי יש חשבון סוחר משלו אצל ספק פתרונות התשלום של הצד השלישי שנבחר.

6.     קניין רוחני

למטרת תנאי שימוש אלה, המשמעות של "זכויות קניין רוחני" היא פטנטים, סימנים מסחריים רשומים ולא רשומים וסימני שירות, שמות דומיין, עיצובים רשומים וזכויות תכנון, זכויות יוצרים (לרבות זכויות שימוש בתוכנה ובמסדי נתונים), זכויות על מסד נתונים וזכויות מוסריות (בכל מקרה לתקופה המלאה שלו ולהארכות, לשחזורים ולחידושים שלו), ליישומים שבאמור לעיל ולזכות ליישם מה מהאמור לעיל בכל מקום בעולם, ולכל הזכויות הדומות בכל מקום בעולם, לרבות אלו המסתמכות על המצאות, עיצובים, רישומים ותוכנות מחשב.

כל זכויות הקניין הרוחני באתר ועל כל התוכן והחומרים הכלולים בו (כולל, למשל, אך לא רק, כל כותרות העמוד, התמונות, האיורים, הגרפיקה, קטעי השמע, קטעי הווידאו והטקסט) הינם בבעלות בלעדית ויישארו בבעלותנו ו/או בעלי הרישיונות שלנו. אתה רשאי לצפות, להוריד ולהדפיס כל חומר ומידע שעומדים לרשותך דרך האתר בכפוף לתנאים הבאים:

 • ניתן להשתמש בחומר ובמידע רק למטרות האישיות והלא-מסחריות שלך;
 • החומר והמידע לא ישוכפלו או יכללו בכל עבודה או פרסום אחר בכל מדיום, ללא הסכמתנו הקודמת;
 • אין להתאים או לשנות את החומרים ו המידע בכל דרך שהיא;
 • אין להפיץ או למכור את החומרים והמידע לצד שלישי כלשהו;
 • אינך רשאי להסיר כל זכויות יוצרים או הודעות קנייניות אחרות הכלולות בחומר או במידע.

אנא צור קשר עם [email protected] אם אתה סבור שתוכן המוצג באתר הפר את זכויות היוצרים או את זכויות הקניין הרוחני שלך

7.     תניות פטור

אנו נפעיל את כל המיומנות והזהירות הסבירות בהפעלת האתר. עם זאת, אנו עשויים לקבל חומרים ומידע מסוימים המוצגים באתר משותפי צד שלישי. איננו מציגים מצגים או התחייבויות מכל סוג שהוא, מפורש או משתמע, לגבי הדיוק, השלמות, המטבע או המהימנות של חומרים או מידע כאלה.

השירותים שלנו וכל המידע, התוכן, החומרים, המוצרים והשירותים האחרים הנכללים או מוצעים לך בדרך אחרת דרך אתר זה מסופקים על ידינו על בסיס "כמות שהם" ו"כפי שזמינים", אלא אם צוין אחרת בכתב. איננו מציגים כל ייצוג מכל סוג שהוא מפורש או משתמע, באשר לתפעול אתר זה, או למידע, לתוכן, לחומרים, למוצרים או לשירותים אחרים הכלולים או העומדים לרשותך בדרך אחרת באמצעות אתר זה, אלא אם צוין אחרת בכתב. אתה מסכים במפורש שהשימוש שלך באתר זה הוא על אחריותך הבלעדית.

במידה המלאה המותרת על פי חוק, אנו מתנערים מכל אחריות, מפורשת או משתמעת, לרבות, אך לא רק, אחריות משתמעת לסחירות והתאמה למטרה מסוימת. איננו מתחייבים שהשירותים, המידע, התוכן, החומרים, המוצרים או השירותים האחרים שלנו הכלולים או מוצעים לך בדרך אחרת דרך אתר זה, השרתים שלנו או התקשורת האלקטרונית הנשלחת אליך מאתנו נקיים מווירוסים או ממרכיבים מזיקים אחרים. במידת המותר על פי חוק, לא נהיה אחראים לכל נזק מכל סוג שהוא הנובע משימוש בשירות כלשהו באתר זה, או מכל מידע, תוכן, חומרים, מוצרים או שירותים אחרים הכלולים או ניתנים לרשות לך באמצעות כל אחד מהשירותים שלנו, לרבות, אך לא רק, נזקים ישירים, עקיפים, מקריים, עונשיים ותוצאתיים, אלא אם צוין אחרת בכתב.

למעט כפי שנקבע במפורש בתנאי שימוש אלה, האתר וכל החומרים והמידע הנמסרים באמצעותו מסופקים על בסיס "כמות שהוא" ללא אחריות מכל סוג שהוא וכל תנאי, הצהרות והתחייבויות אינם נכללים בסכום המלא המותר על פי חוק. כל הסתמכות שלך על הדיוק, השלמות, הנכונות או המהימנות של מידע זה היא על אחריותך בלבד.

עשינו כמיטב יכולתנו להציג בצורה מדויקת ככל האפשר את צבעי המוצרים המוצגים באתר זה. עם זאת, מכיוון שהצבעים שתראה יהיו תלויים בצג שלך, איננו יכולים להבטיח שתצוגת הצג שלך בכל צבע תהיה מדויקת.

רוב המוצרים המוצגים באתר זה זמינים בחנויות נבחרות של Natuzzi. במקרים מסוימים, סחורה המוצגת למכירה באתר זה עשויה שלא להיות זמינה בחנויות Natuzzi.

המוצרים הנמכרים באינטרנט אינם מיועדים לשימוש מסחרי (כגון, למלונות, מסעדות, או לכל מקום אחר שבו הציבור עשוי להשתמש במוצר מחוץ לסביבת מגורים פרטית) ומבלי לגרוע מכל כתב ויתור אחר כאן, עד למרב המותר על-פי החוק החל, אנו מסירים מעצמנו כל חבות לכל נזק הנובע משימוש מסחרי שכזה.

כל כתבי הוויתור מכל סוג שהוא (לרבות בהסכם זה) נערכו עבור Natuzzi, סוכנויותיה וסוחריה, ובעלי המניות, הדירקטורים, נושאי המשרות, העובדים, הסוכנויות, הסוכנים, הנציגים, מעניקי הרישיונות, הספקים וספקי השירות שלה.

8.     שימוש בשירותי צד-שלישי

כאשר אתה משתמש באתר זה, ייתכן שאתה משתמש גם בשירותים של אחד מגורמי צד-שלישי נוספים. השימוש שלך בשירותי צד-שלישי אלה עשוי להיות כפוף למדיניות, תנאי השימוש והעמלות הנפרדות של צדדים-שלישיים אלה.

9.     שיפוי

אתה תשפה אותנו בגין כל אובדן, חבות, תביעה, נזק או הוצאה שייגרמו לנו כתוצאה מ: (i) כל הפרה שלך של תנאי שימוש אלה; ו\או (ii) שימוש שלך בתמונות או בתוכן (לרבות אחת מזכויות הקניין הרוחני שלנו הכלולות בהם).

אנו נודיע לך על כל תביעה או הליך מעין אלה ונדווח לך על ההתקדמות של תביעות או הליכים כאלה.

10.  הגבלת אחריות

הנך מסכים שאיננו אחראים ל: (א) כל אובדן, תביעה או נזק ישיר; (ב) כל אובדן עקיף, תביעה או נזק, או כל נזק עונשי, מיוחד, מקרי או תוצאתי מכל סוג שהוא (לרבות אך לא רק לאובדן חסכונות או אובדן או השחתה של נתונים); או (ג) כל אובדן רווח (בין אם ישיר או עקיף), בכל מקרה, בין אם מבוסס על חוזה, עוולה (לרבות רשלנות), אחריות נוקשה או אחרת, הנובעים או קשורים בכל דרך שהיא עם (i) כל שימוש באתר זה או בתכניו (ii) כל כשל או עיכוב בשימוש בכל רכיב של האתר לרבות, ללא הגבלה, כל אי-זמינות של האתר ללא קשר למשך כל תקופת אי-זמינות; או (iii) כל שימוש או הסתמכות על כל מידע, חומר, תוכנה, מוצרים, שירותים וגרפיקה קשורה שהושגו דרך האתר, בכל המקרים גם אם הוזהרנו מראש לגבי האפשרות של אובדן או נזק כאמור.

דבר בתנאי שימוש אילו אינו מגביל או מחריג את החבות שלנו בגין: (א) מוות או פציעה שנגרמו כתוצאה מרשלנות שלנו, (ב) כל אובדן שנגרם לך כתוצאה מהסתמכות שלך על מצג שווא מוליך שולל שבוצע כלפיך על ידינו, או (ג) כל חבות אחרת שעל פי חוק אין להגבילה או להחריגה.

11. הסטטוס שלך ותהליך ההזמנה

על ידי ביצוע הזמנה דרך האתר ("הזמנה") אתה מתחייב כי אתה מסוגל מבחינה חוקית להתקשר בחוזים מחייבים וכי כל המידע שאתה מספק נכון, מדויק ועדכני.

אתה תיכנס לאתר באמצעות המיקוד שלך, שיזהה את כתובת המשלוח על מנת לחשב את עלויות האספקה ואת תאריך המשלוח.

עליך להזין את הנתונים ולבחור את שיטת התשלום (צורת הפיקדון או תשלום מלא מראש) שבכוונתך להשתמש בה כדי להשלים את הרכישה. באפשרותך לצאת מהאתר בלי להירשם.

לאחר ביצוע הזמנה, תקבל מהממשק שלנו הודעת דואר אלקטרוני המאשרת את קבלת ההזמנה והתשלום. שים לב שאין זה אומר שההזמנה שלך התקבלה. ההזמנה שלך מהווה הצעה לנו לקנות מוצר. המייל כולל גם פרטי התקשרות עם החנות, שתמשיך במכירה. החנות הרלוונטית תשלח אליך את תנאי המכירה שלה לאישורך, תענה על כל שאלה, אם ישנה, ותמשיך במכירה. אנא עיין ברשימת החנויות.

כל ההזמנות כפופות לזמינות ולאישור שלנו.

החנות האחראית על המכירה תשלח אליך דואר אלקטרוני לאישור, המאשר את זמינות המוצר, בדיקות תפקוד וזמן אספקה משוער.

אף ששיטת העבודה שלנו היא לאשר הזמנות בדואר אלקטרוני, קבלת אישור על הזמנה בדואר אלקטרוני אינה מהווה הסכמה שלנו להזמנה או אישור שלנו להצעה למכור מוצר או שירות.

אישור ההזמנה בדואר האלקטרוני יציין את אישור ההזמנה לצד כל מרכיבי ההסכם (מוצר\ים, מחירים, תאריכי משלוח, עלויות אספקה, ...).

לפני עיבוד המשלוח, במקרה שבחרת בשיטת הפקדה כאמצעי תשלום, תקבל מהחנות המשויכת למכירה, את "תשלום באמצעות קישור" על מנת להשלים את התשלום באותה הודעת דואר אלקטרוני תקבל את החשבונית מהחנות.

במידה ובחרת בתשלום מלא מראש כאמצעי תשלום, תקבל מהחנות המשויכת למכירה את חשבונית התשלום.

לאחר ההסכם בינך לבין החנות הקשורה למכירה, המוצר יסופק.

אנא קחו בחשבון שהחוזה יתייחס רק לאותם מוצרים שעבורם אושר המשלוח בדואר אלקטרוני מהחנות המשויכת למכירה. לא נהיה מחויבים לספק כל מוצר אחר שייתכן שהיה חלק מההזמנה שלך עד שהמשלוח של מוצרים אלה יאושר בדואר אישור משלוח נפרד על ידי החנות המשויכת למכירה.

אנא קח בחשבון שלא יתקבל שינוי כלשהו (לדוגמה, הכיסוי, הצבע או פרטים אחרים) של ההזמנה לאחר שקיבלת את אישור ההזמנה בדואר אלקטרוני.

12. תיאור ומידע על מוצרים

אנו מנסים להציג מוצרים באתר בצורה מדויקת ככל האפשר. למרות זאת, עשויים לחול שינויים קלים.

עקב אופיים הייחודי של רבים מהמוצרים שלנו העשויים בעבודת יד, ייתכן שיחולו שינויים קלים. לא ניתן לקחת אחריות על שינויים אלה. אלה עשויים לכלול, אך לא רק, הבדלים קלים בסוג או בצבע המרקם\העץ, בגוונים של בד או בממדים של מוצרים.

למרות שבעת הרכישה ייעשה כל מאמץ להתאים את הצבעים של המוצרים (כאשר הוזמן יותר מפריט אחד מתוך מבחר), לא נוכל לשאת באחריות או להבטיח שלא יהיו שינויים קלים בגימור ובצבע.

אנו מותירים אפשרות לשינויים מבניים או צורניים במוצרים ו\או במחיריהם.

תכונות טכניות ופונקציונליות של המוצר\ים שפורסמו וכלולים באתר זה להמחשת המוצר\ים הן אלה שצוינו על ידינו. איננו נושאים באחריות לשלמות המידע.

באחריותך לבדוק בקפידה שהמוצרים שהזמנת יתאימו לביתך. עליך למדוד כל מעבר דלת, מסדרונות או גרמי מדרגות שיהיה על המוצר לעבור דרכם, כולל מרווח לתמרון ולסיבוב.

13. מחיר ותשלום

המחיר של כל מוצר הוא כפי שמוצג באתר וכולל מע"מ אך לא כולל עלויות משלוח וכל מס אחר הקשור לייבוא המוצר/ים במדינת היעד של המוצר/ים, כל אחד מהם כמפורט ב- "אישור הזמנה ודואר חשבונית" שנשלח אליך ישירות על ידי החנות הקשורה למכירות ונוסף לסכום הכולל לתשלום.

המחירים עלולים להשתנות בכל עת, אך השינויים לא יחולו על הזמנות שבגינן כבר שלחנו לך אישור משלוח.

חלק מהמוצרים המפורטים באתר עשויים להיות מתומחרים באופן שגוי. אנו נבדוק, בדרך כלל, את המחירים, כך שכאשר המחיר הנכון של המוצר נמוך מהמחיר שצוין, אנו נחייב את הסכום הנמוך יותר בעת משלוח המוצר אליך. אם המחיר הנכון של מוצר גבוה מהמחיר הנקוב באתר, בדרך כלל, על פי שיקול דעתנו, ניצור עמך קשר לקבלת הנחיות האם ברצונך לאשר מחדש את ההזמנה במחיר הנכון לפני שליחת המוצר, או לדחות את הזמנתך ונודיע לך על דחייה כזו.

איננו מחויבים לספק לך את המוצר במחיר הלא נכון (הנמוך), גם לאחר ששלחנו לך אישור משלוח, אם שגיאת התמחור ברורה ולא ניתן לטעות בה וייתכן מאוד שזוהתה על ידיך כשגיאת תמחור.

תשלום עבור מוצרים יכול להתבצע באמצעות כרטיס אשראי/כרטיס דביט/PayPal או בכל דרך אחרת כפי שמוצע באתר.

14.  חתימה אלקטרונית

לחיצה על "אישור" מהווה חתימה אלקטרונית. לחתימה אלקטרונית זו יש ערך חוקי בין הצדדים, הזהה לזה של חתימה בכתב יד.

15. שונות

אנו רשאים להסיר את האתר או להפסיק את אספקת האתר או כל תכונות או פונקציות של האתר בכל עת לפי שיקול דעתנו הבלעדי מכל סיבה שהיא.

אינך רשאי להעביר או למסור לקבלן משנה את החוזה או כל אחת מהזכויות או ההתחייבויות הנובעות ממנו, ללא הסכמתנו בכתב מראש.

אנו שומרים לעצמנו את הזכות להעביר, להקצות, להחליף התחייבות ישנה בחדשה או למסור לקבלן משנה את החוזה או כל אחת מהזכויות או ההתחייבויות שלנו הנובעות ממנו, בכל עת במהלך תקופת החוזה. בפרט, כפי שנאמר בעבר, אנו שומרים לעצמנו את הזכות לבצע בקבלנות משנה לחנות הקשורה למכירה את התחייבויות האספקה והתחייבויות לאחר המכירה כלפיך, ובמקרה זה יחולו התנאים וההגבלות של הקמעונאי קבלן המשנה/הישות.

כל כשל או עיכוב שלנו לאכוף זכות כלשהי מהזכויות שלנו בתנאי שימוש אלה לא ייחשבו לוויתור על זכות זו או על כל זכות אחרת, אלא אם כן אנו נכיר בכך ונסכים בכתב לוויתור כזה.

אם פיסקה או חלק כלשהו מפיסקה בתנאי שימוש אלה הנן לא תקפות, לא חוקיות או בלתי ניתנות לאכיפה, או הופכות לכאלה, אזי תנאי(ים) אלה ינותקו מהתנאים הנותרים, אשר ייוותרו תקפים וניתנים לאכיפה במידה המרבית המותרת על-פי חוק.

תנאי שימוש אלה ומדיניות הפרטיות מגדירים את מלוא החובות והחבויות שלנו (ושל השותפים והעוסקים שלנו) בנוגע לאתר ולכל חוזה שנכרת על פיו ומחליפים כל הסכמים והבנות קודמים בינך לבינינו, בין בעל פה ובין אם בכתב.

לא תהיה זכאי לשום פתרון בגין כל הצהרה לא נכונה שבוצעה כלפיך ושהסתמכת עליה כשקיבלת עליך את תנאי השימוש הללו, פרט לכל פתרון שאתה עשוי להיות זכאי לו בגין הפרה של התנאים המפורשים של תנאי שימוש אלה.

16. החוק האיטלקי, תחום השיפוט והמקום

תנאי שימוש אלה יתפרשו בהתאם לחוקי איטליה, ללא קשר לכללי התנגשות החוק שלה. אתה מסכים להיות כפוף לסמכות השיפוט האישית של בתי המשפט באיטליה לכל הליך שיפוטי הקשור לתנאי השימוש הנוכחיים באתר.

למען הסר ספק ולמרות כל דבר הפוך הכלול במסמך זה, תחולת סעיף 16 זה עשויה להיות כפופה לשינויים בהתבסס על הקמעונאי או חברת הבת הסופית שאיתה התקשרת בחוזה; למעשה, בהתייחסות ספציפית למכירת סחורות, אתה תהיה כפוף לתנאי המכירה של הקמעונאי/חברת הבת.

17. אמנת האומות המאוחדות בדבר מכירה בינלאומית של סחורות.

אמנת האומות המאוחדות בדבר חוזים למכירה בינלאומית של סחורות נדחתה במפורש על ידי הצדדים ביחס לאתר זה ולכל עסקה או תנאים הנדונים בזאת.

צרו קשר

שם פרטי*
שם משפחה*
דוא"ל*
מיקוד*
כתובת*
עיר*
יש להקליד את בקשתכם כאן:
ההודעה נשלחה. תודה רבה.
follow us