Maak het je gemakkelijk, we komen eraan.
56
88

Terms and Conditions

GEBRUIKSVOORWAARDEN van de WEBSITE

Welkom bij Natuzzi.com. Door het gebruik van deze website en/of inhoud op materialen die via deze website beschikbaar zijn, gaat u ermee akkoord gebonden te zijn aan deze gebruiksvoorwaarden.

In deze gebruiksvoorwaarden verwijzen “u” en “uw” naar de gebruiker, de persoon die de Website bezoekt, en verwijzen “wij”, “ons” en “onze” naar, en omvatten, al naar gelang het geval, Natuzzi Spa, haar dochterondernemingen, aangeslotenen, andere groepsmaatschappijen en wederverkopers, met wie u een verkoopovereenkomst aangaat als u een bestelling plaatst.

Wij behouden ons het recht voor om deze gebruiksvoorwaarden, te allen tijde en zonder voorafgaande kennisgeving, naar ons eigen goeddunken bij te werken of te wijzigen. Uw gebruik van de Natuzzi.com-website na een dergelijke wijziging vormt uw instemming om de meest recente versie van deze gebruiksvoorwaarden te volgen en hieraan gebonden te zijn. Om deze reden raden wij u aan om deze gebruiksvoorwaarden door te lezen elke keer dat u de website bezoekt. Indien van de bepalingen in deze gebruiksvoorwaarden ongeldig, nietig of om enige reden onuitvoerbaar wordt geacht, wordt deze bepaling scheidbaar geacht en zal geen invloed hebben op de geldigheid en afdwingbaarheid van de overige bepalingen.

De Natuzzi.com-website is uitsluitend bestemd voor gebruik door natuurlijke personen en rechtspersonen die goederen en diensten van Natuzzi willen bekijken, overwegen aan te schaffen, aanschaffen of anderszins betrokken zijn bij retailtransacties met betrekking tot de goederen en diensten van Natuzzi. Houd er rekening mee dat op uw aankoop de algemene verkoopvoorwaarden gelden die , worden toegepast door de winkel die overeenkomstig artikel 11 verantwoordelijk is voor de verkoop, en u deze voorwaarden rechtstreeks van de betreffende winkel ontvangt zodat u deze kunt inzien voordat u de aankoop doet.

Als u een handels- of contractklant bent, gelden voor u de verkoopvoorwaarden die van toepassing zijn op handels- en contractklanten. Neem voor meer informatie contact op met [email protected] .

1. EIGENDOM, INHOUD EN BERICHTEN

Deze website is eigendom van en wordt beheerd door Natuzzi SpA (een bedrijf gevestigd in Via Iazzitiello 47, , 70029 Santeramo in Colle (Ba) – Italië, en opgericht naar Italiaans recht met ondernemingsnummer 03513760722). Wij willen graag uw opmerkingen horen over de Natuzzi.com-website. Als u contact met ons wilt opnemen, kunt u een e-mail sturen naar [email protected]. Opmerkingen, feedback, berichten, ideeën, suggesties of andere mededelingen (gezamenlijk: “opmerkingen”) die u naar Natuzzi Spa stuurt, zijn en blijven echter exclusief eigendom van Natuzzi Spa. Het door u verzenden van dergelijke Opmerkingen vormt een overdracht aan Natuzzi Spa van alle wereldwijde rechten, titels en aanspraken in en op alle auteursrechten en andere intellectuele eigendomsrechten in de opmerkingen. Natuzzi Spa heeft het recht om materiaal dat u verzendt te gebruiken, reproduceren, openbaar te maken, publiceren en verspreiden voor welk doel dan ook, zonder enige beperking en zonder u op welke manier dan ook hiervoor te vergoeden. Om deze reden vragen wij u om ons geen opmerkingen te sturen die u niet aan ons wilt overdragen, met inbegrip van vertrouwelijke informatie, of origineel creatief materiaal zoals verhalen, productideeën, computercode of originele illustraties.

2.TOEGANG TOT EN GEBRUIK VAN DE DIENST

2.1 U mag de website niet gebruiken op een ongepaste of onwettige manier, of in strijd met een voor u geldende wet of licentie.

2.2 Zonder beperking van het voorgaande, stemt u ermee in dat u zich bij het gebruik van de website onthoudt van:

 •  ,het aanmaken van meerdere accounts of gebruikersnamen om in te loggen, zich voor te doen of proberen om zich voor te doen als een andere persoon, software te gebruiken om informatie van de website te verzamelen.
 • gebruiken, downloaden, opslaan, onttrekken of opnieuw gebruiken van enig deel van de website of enige informatie of inhoud die op de website beschikbaar is, of een derde toestaan een deel van de website te gebruiken, kopiëren, downloaden, opslaan, onttrekken of opnieuw te gebruiken voor een commercieel doel,
 • verspreiden, geven of toegang verlenen of anderszins beschikbaar stellen aan een natuurlijke persoon of rechtspersoon, of framen, spiegelen, projecteren of andere technologieën in te zetten die worden gebruikt voor bijsluiten, weergeven of vergelijkbare verrichtingen,
 • wijzigen, vertalen, aanpassen of creëren van afgeleide werken,
 • verkopen, verhuren, licentiëren, uitlenen, verhandelen of gebruiken ten behoeve van een andere persoon, of in verband met directe of indirecte inkomstengenererende activiteiten (waaronder het genereren van internetverkeer voor websites die reclame bevatten), of activiteiten die resulteren in ontwikkelingen die voor dergelijke activiteiten worden gebruikt. Voor alle duidelijkheid: gebruik in verband met werk dat wordt uitgevoerd op verzoek, of op aanwijzing of kosten van, een persoon wordt beschouwd als uitgevoerd ten behoeve van die persoon,
 • verzenden van gewijzigde, misleidende of bedrieglijke informatie, met inbegrip van “spoofing” of “phishing”, elke vorm van automatisch beantwoorden of “spam” , of het gebruik in verband met ongevraagde communicatie, reclame en dergelijke,
 • gebruiken in verband met zoekfuncties, of om producten/apps/tools/systemen op andere wijze te bevorderen, waartoe door of namens enige andere persoon toegang is verkregen,
 • pogen om maatregelen te omzeilen die bedoeld zijn om niet-geautoriseerd gebruik te voorkomen of te beperken, gebruik te maken van een toegangsmiddel dat niet voor dat doel beschikbaar is gesteld, of zoeken naar, scannen of testen op beveiligingsgaten,
 • ontcijferen, decompileren, uit elkaar halen, toepassen van reverse-engineering of anderszins proberen om broncode of onderliggende ideeën of algoritmes af te leiden, behalve voor zover door toepasselijke wetgeving toegestaan, en na voorafgaande kennisgeving aan Natuzzi,
 • gebruiken van handmatige of geautomatiseerde middelen, met inbegrip van robots, scripts, of spiders voor toegang tot, bewaking van, uitvoering van datacrawling, scraping, spidering of mining, behalve zoals door ons vooraf schriftelijk goedgekeurd.

3. BESCHERMING VAN PERSOONSGEGEVENS EN PRIVACY

Natuzzi Spa verzamelt de persoonlijke gegevens van zijn gebruikers zoals hieronder beschreven. De verzamelde gegevens zijn uitsluitend die welke door de gebruiker worden verstrekt bij het gebruik van deze diensten, met uitzondering van het IP-adres van de gebruiker dat aanvullend wordt opgeslagen voor cookiebeheer en online bestellingen.

 1. Deze gegevens worden opgeslagen in een database, en worden alleen gebruikt in de context van uitwisseling van e-mails, tenzij u ervoor kiest om reclamemails van ons te ontvangen.
 2. Catalogus aanvraagformulier. Deze gegevens worden opgeslagen in een databank. Ze worden uitsluitend gebruikt ten behoeve van het verzenden van informatie, tenzij u ervoor kiest om reclamemails van ons te ontvangen.
 3. Inschrijvingsformulier voor nieuwsbrief. Deze gegevens worden opgeslagen in een database die eigendom is van Natuzzi Spa en ze worden bewaard tot de gebruiker zich uitschrijft.
 4. Exclusieve aanbiedingen en een persoonlijk informatieformulier. Deze gegevens worden opgeslagen in een database die eigendom is van Natuzzi Spa. Het wordt bewaard tot de gebruiker zich uitschrijft en wordt elke dag bijgewerkt (binnen 24 uur).
 5. Onderhandse verkoop aanmeldingsformulier. Deze gegevens worden opgeslagen in een database die eigendom is van Natuzzi Spa. Het wordt bewaard totdat de gebruiker zich uitschrijft en wordt binnen 24 uur bijgewerkt.
 6. Deze gegevens worden opgeslagen in een database, en worden uitsluitend gebruikt voor het verzenden van informatie, tenzij u ervoor kiest om reclamemails van ons te ontvangen.
 7. Informatie aanvraagformulier. Deze gegevens worden opgeslagen in een database, en worden uitsluitend gebruikt voor het verzenden van informatie, tenzij u ervoor kiest om reclamemails van ons te ontvangen.
 8. Registratieformulieren met betrekking tot een bestelling geplaatst bij de online winkel. Deze gegevens worden opgeslagen in een databank en worden gebruikt voor de klantenadministratie en factureringsdoeleinden. Ze worden doorgegeven aan de partnerwinkels die verantwoordelijk zijn voor de verkoop en voor de levering.

De verzamelde informatie kan worden doorgegeven aan onze partners die verantwoordelijk zijn voor de verwerking ervan of aan partnerwinkels. We kunnen met de webgebruikers communiceren per post, e-mail, telefoon of tekst, afhankelijk van het soort formulier dat ze hebben ingevuld.

Overeenkomstig Verordening (EU) 2016/679 van het Europees Parlement en de Raad van 27 april 2016 betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens en betreffende het vrije verkeer van die gegevens, hebben de gebruikers van wie gegevens zijn verzameld, het recht om deze gegevens in te zien en om te verzoeken dat ze worden gecorrigeerd of, indien nodig, gewist. Gebruikers kunnen ook bezwaar maken tegen de verwerking van persoonsgegevens die op hen betrekking hebben.

 1. Een "cookie" is een klein bestand dat op de harde schijf van uw computer wordt opgeslagen wanneer u een website bezoekt of een advertentie bekijkt. Deze cookies worden gebruikt om uw gebruikerservaring te verbeteren door ons in staat te stellen om u aanbiedingen of diensten te laten zijn die aansluiten op uw interesses. U kunt cookies op elk moment weigeren door uw internetbrowser daartoe in te stellen. Klik hier om ons privacybeleid en cookiebeleid in te zien.

De aard en het doel van de verschillende cookies die door Natuzzi worden gebruikt, worden hieronder beschreven. Bepaalde cookies zijn vereist voor bepaalde technische functies van Natuzzi en worden slechts gedurende een beperkte periode van niet meer dan 13 maanden bewaard.

De gebruikte soorten cookies:

 • Publieksmeting: er worden hulpmiddelen voor publieksmeting gebruikt om informatie te verkrijgen over bezoekersnavigatie. Het doel van deze cookies is om het navigatiegedrag op de website te kunnen analyseren voor optimalisatiedoeleinden.
 • Sociale media-knoppen: Onze website kan toepassingen van derden bevatten: Dit kan vooral het geval zijn met knoppen/links naar sociale netwerken (voornamelijk “Deel”- en “Vind ik leuk”-knoppen voor sociale netwerken zoals Facebook, Twitter, enz.). Raadpleeg hun eigen beleid voor cookiebeheer, met bijzondere aandacht voor de onderdelen met betrekking tot privacybescherming.
 • Verkoop via de online winkel: deze cookies worden op onze website gebruikt om uw winkelmandje op te slaan, of om u op uw interesses afgestemde informatie te sturen. Cookies van de online winkel worden voornamelijk gebruikt om een bezorglocatie voor te stellen die past bij uw bezorgadres en de geolocatie daarvan om uw dichtstbijzijnde winkel te bepalen.

Beheer van cookies.

U moet uw internetbrowser configureren om cookies in- of uit te schakelen. Aangezien de configuratie van elke browser anders is, zult U de helpmenu's van Uw specifieke browser moeten raadplegen voor instructies over hoe U Uw cookievereisten kunt wijzigen.

Klik hier om ons privacybeleid en cookiebeleid in te zien. Dit beleid vormt een essentieel onderdeel van deze Gebruiksvoorwaarden en het is belangrijk dat U het leest. Door deze gebruiksvoorwaarden te aanvaarden, aanvaardt u ook en stemt u in met ons privacybeleid.

4. INSTRUCTIES EN TOEGANG TOT DE WEBSITE

U stemt ermee in om alle redelijke instructies op te volgen die wij u met betrekking tot het gebruik van de website kunnen geven.

U bent zelf verantwoordelijk om ervoor te zorgen dat niemand uw apparatuur gebruikt om de website zonder uw toestemming te openen. Wij hebben het recht om ervan uit te gaan dat iedereen die de website met uw inloggegevens gebruikt uw toestemming heeft om dit te doen. U bent aansprakelijk voor alle kosten, aansprakelijkheden of schade die door een dergelijke persoon kunnen zijn gemaakt, aangegaan of berokkend.

5. EXTERNE AANBIEDER VAN BETALINGSOPLOSSINGEN

Om een Bestelling te verwerken, wordt U naar een website geleid die wordt beheerd door een externe aanbieder van betalingsoplossingen. Deze website valt niet onder ons beheer. We geven geen enkele garantie of verklaring met betrekking tot deze website, die onderworpen kan zijn aan afzonderlijke gebruiksvoorwaarden. Wij raden u aan om deze gebruiksvoorwaarden te lezen en te aanvaarden wanneer u de betreffende website bezoekt.

Als uw bestelling wordt verwerkt door een winkel die wordt geëxploiteerd door een van onze lokale dochterondernemingen (Natuzzi Americas Inc., Natuzzi Florida LLC en Nars Miami LLC), vindt het betalingsproces plaats tussen u en onze dochteronderneming, die een eigen account heeft bij de geselecteerde externe aanbieder van betalingsoplossingen.

Als uw bestelling wordt verwerkt door een winkel die wordt geëxploiteerd door een door ons erkende onafhankelijke wederverkoper, speelt Natuzzi geen enkele rol in het betalingsproces, omdat de onafhankelijke vertegenwoordiger een eigen zakelijke account heeft bij de geselecteerde externe aanbieder van betalingsoplossingen.

6. INTELLECTUELE EIGENDOM

Voor de doeleinden van deze gebruiksvoorwaarden betekent "intellectuele eigendomsrechten" octrooien, geregistreerde en niet-geregistreerde handelsmerken en dienstmerken, domeinnamen, geregistreerde ontwerpen en ontwerprechten, auteursrechten (met inbegrip van dergelijke rechten op computersoftware en databases), databaserechten en morele rechten (in elk geval voor de volledige periode daarvan en verlengingen, herzieningen en vernieuwingen daarvan), aanvragen voor het voorgaande en het recht om een aanvraag in te dienen voor een van het voorgaande overal ter wereld, en alle soortgelijke rechten overal ter wereld, met inbegrip van die welke bestaan in uitvindingen, ontwerpen, tekeningen en computerprogramma's.

Alle intellectuele eigendomsrechten in en op de website en alle inhoud en materialen op de website (met inbegrip van, maar niet beperkt tot, bijvoorbeeld alle paginakoppen, afbeeldingen, illustraties, grafische afbeeldingen, videoclips en tekst) zijn exclusief eigendom van en blijven eigendom van ons en/of onze licentiegevers. U mag alle materialen en informatie die via de website aan u ter beschikking worden gesteld, bekijken, downloaden en afdrukken onder de volgende voorwaarden:

 • het materiaal en de informatie mogen alleen worden gebruikt voor uw persoonlijke en niet-commerciële doeleinden,
 • het materiaal en de informatie mogen niet zonder onze voorafgaande toestemming worden gereproduceerd of opgenomen in enig ander werk of enige andere publicatie, in welk medium dan ook,
 • het materiaal en de informatie mogen op geen enkele wijze worden gewijzigd of veranderd,
 • het materiaal en de informatie mogen niet aan derden worden verspreid of verkocht,
 • U mag geen auteursrecht- of andere eigendomsvermeldingen verwijderen die in het materiaal of de informatie zijn opgenomen.

Neem contact op met [email protected]  ,als u van mening bent dat inhoud die op de Website wordt weergegeven uw auteursrecht of intellectuele eigendomsrechten heeft geschonden.

7. DISCLAIMERS

We zullen alle redelijke vakkundigheid en zorgvuldigheid in acht nemen bij het exploiteren van de website. We kunnen echter bepaalde op de website weergegeven materialen en informatie van externe partners betrekken. Wij verstrekken geen, uitdrukkelijke of stilzwijgende, verklaringen of garanties van welke aard dan ook, over de nauwkeurigheid, volledigheid, valuta of betrouwbaarheid van dergelijke materialen.

Onze diensten en informatie, inhoud, materialen, producten en andere diensten die op deze website zijn opgenomen of anderszins via deze website aan u beschikbaar worden gesteld, worden door ons “in de feitelijke staat” en "zoals beschikbaar” aangeboden, tenzij schriftelijk anders is bepaald. Wij verstrekken geen, uitdrukkelijke of stilzwijgende, verklaring met betrekking tot de werking van deze website, of de informatie, inhoud, materialen, producten of andere diensten die op deze website zijn opgenomen of anders anderszins via deze website aan u beschikbaar worden gesteld, tenzij schriftelijk anders is bepaald. U stemt er uitdrukkelijk mee in dat uw gebruik van deze website voor uw eigen risico is.

Voor zover wettelijk toegestaan wijzen wij alle, uitdrukkelijke of stilzwijgende, garanties af, met inbegrip van, maar niet beperkt tot, garanties van verkoopbaarheid en geschiktheid voor een bepaald doel. Wij garanderen niet dat onze diensten, informatie, inhoud, materialen, producten of andere diensten die op deze website zijn opgenomen of anderszins via deze website aan u beschikbaar worden gesteld, onze servers of door ons aan u verstuurde mededelingen, vrij zijn van virussen of andere schadelijke componenten. Voor zover wettelijk toegestaan, zijn wij niet aansprakelijk voor schade van welke aard dan ook die voortvloeit uit het gebruik van een dienst op deze website, of uit informatie, inhoud, materialen, producten of andere diensten die opgenomen zijn op of anderszins aan u beschikbaar worden gesteld via een of onze diensten, met inbegrip van, maar niet beperkt tot, vergoeding van directe, indirecte en bijkomende schade, bestraffende schadevergoeding en vergoeding van gevolgschade, tenzij schriftelijk anders bepaald is.

Behalve zoals uitdrukkelijk bepaald in deze gebruiksvoorwaarden, worden de website en al het materiaal en alle informatie die via de website worden verstrekt, verstrekt in feitelijke staat, zonder enige garantie van welke aard dan ook en alle voorwaarden, verklaringen en garanties zijn uitgesloten voor zover de wet dit toelaat. Elk vertrouwen dat u stelt in de nauwkeurigheid, volledigheid, actualiteit of betrouwbaarheid van die informatie is voor uw eigen risico.

Wij hebben ons best gedaan om de kleuren van de producten op deze website zo nauwkeurig mogelijk weer te geven. Omdat de kleuren die u ziet echter afhankelijk zijn van uw monitor, kunnen we echter niet garanderen dat de weergave van de monitor van een kleur nauwkeurig zal zijn.

De meeste producten die op deze website worden weergegeven, zijn beschikbaar in exclusieve Natuzzi-winkels. In sommige gevallen zijn de artikelen die op deze website te koop worden aangeboden, niet in Natuzzi-winkels verkrijgbaar.

De online verkochte producten zijn niet ontworpen voor commercieel gebruik (zoals in hotels, restaurants, of enige andere plaats waar het publiek een product kan gebruiken buiten een privé woonomgeving) en zonder enige andere disclaimer hierin te beperken, voor zover toegestaan onder de toepasselijke wetgeving, wijzen we alle aansprakelijkheid af voor enige schade die voortvloeit uit dergelijk commercieel gebruik.

Alle disclaimers van welke aard dan ook (inclusief in deze overeenkomst) zijn gemaakt ten gunste van Natuzzi en zijn aangesloten maatschappijen en wederverkopers en hun respectievelijke aandeelhouders, directeuren, functionarissen, werknemers, aangesloten maatschappijen, agenten, vertegenwoordigers, licentiegevers, leveranciers en dienstverleners.

8. GEBRUIK VAN DIENSTEN VAN DERDEN

Wanneer u deze website gebruikt, maakt u mogelijk ook gebruik van de diensten van een of meer derden. Op uw gebruik van deze diensten van derden kunnen afzonderlijke beleidsdocumenten, gebruiksvoorwaarden en kosten van deze derden van toepassing zijn.

9. VRIJWARING

U zult ons vrijwaren tegen verlies, aansprakelijkheid, vorderingen, schade of onkosten opgelopen door ons als gevolg van: (i) een schending door U van deze gebruiksvoorwaarden, en/of (ii) uw gebruik van de beelden of de inhoud (met inbegrip van alle intellectuele eigendomsrechten die daarin zijn opgenomen).

We zullen u op de hoogte brengen van dergelijke vorderingen of procedures en u op de hoogte houden van de voortgang van dergelijke vorderingen of procedures.

10. , BEPERKING VAN AANSPRAKELIJKHEID

U stemt ermee in dat wij niet aansprakelijk zijn voor: (a) enig direct verlies, vordering of schade, (b) enig indirect verlies, vordering of schade, of enige bestraffende schadevergoeding, vergoeding van bijkomende, incidentele of gevolgschade van welke aard dan ook (met inbegrip van, maar niet beperkt tot gemiste besparingen of verlies of beschadiging van gegevens), of (c) winstderving (direct of indirect), in elk geval hetzij gebaseerd op een contract, onrechtmatige daad (inclusief nalatigheid), strikte aansprakelijkheid, of anderszins, die voortvloeit uit of op enigerlei wijze verband houdt met (i) enig gebruik van deze website of de inhoud ervan (ii) enige storing of vertraging in het gebruik van enige component van de website inclusief, zonder beperking, enige onbeschikbaarheid van de website ongeacht de duur van enige periode van onbeschikbaarheid, of (iii) enig gebruik van of vertrouwen op informatie, materiaal, software, producten, diensten en gerelateerde afbeeldingen verkregen via de website, in alle gevallen zelfs indien we vooraf gewaarschuwd zijn voor de mogelijkheid van dergelijk verlies of schade.

Niets in deze gebruiksvoorwaarden beperkt of sluit onze aansprakelijkheid uit voor: (a) overlijden of persoonlijk letsel veroorzaakt door onze nalatigheid, (b) enig verlies geleden door u als gevolg van uw vertrouwen op een frauduleuze verkeerde voorstelling van zaken gegeven door ons aan u, of (c) enige andere aansprakelijkheid die wettelijk niet beperkt of uitgesloten kan worden.

11. UW STATUS EN HET BESTELPROCES

Door het plaatsen van een bestelling via de website (bestelling), garandeert u dat u wettelijk in staat bent om bindende contracten af te sluiten en dat alle informatie die u verstrekt juist, nauwkeurig en actueel is.

U logt in met Uw postcode die het bezorgadres identificeert om de verzendkosten en leveringsdatum te berekenen.

U voert uw gegevens in en selecteert de betalingswijze (aanbetaling of volledige vooruitbetaling) die u wilt gebruiken om de aankoop te voltooien. U kunt uitchecken zonder te registreren.

Nadat U een bestelling heeft geplaatst, ontvangt u een e-mail ter bevestiging van de ontvangst van uw bestelling en betaling door het platform. Dit betekent niet dat uw bestelling is geaccepteerd. Uw bestelling vormt een aanbod aan ons om een product te kopen. De e-mail bevat ook contactinformatie voor de aangesloten winkel, die de verkoop zal afhandelen, indien u vragen heeft. De betreffende winkel stuur u ter bevestiging de verkoopvoorwaarden, beantwoordt eventuele vragen en rond de verkoop af. Zie de lijst met winkels.

Alle bestellingen zijn onder voorbehoud van beschikbaarheid en onder voorbehoud van onze aanvaarding.

De verantwoordelijke winkel stuurt u een bevestigingsmail, waarin de beschikbaarheid van het product, de functionele controles en de geschatte leveringstijd worden bevestigd.

Hoewel het onze gewoonte is Bestellingen per e-mail te bevestigen, houdt de ontvangst van een e-mail met bestelbevestiging niet in dat wij een Bestelling aanvaarden of dat wij een aanbod om een product of dienst te verkopen, bevestigen.

De e-mail met bestelbevestiging vermeldt de bestelbevestiging vermelden met alle elementen van de overeenkomst (product(en), prijzen, leveringsdata, verzendkosten, enz.).

Vóór de verwerking van de levering, in het geval dat u als betalingsmethode de stortingsmodaliteit heeft gekozen, ontvangt u van de winkel die de verkoop uitvoert de "Betaal via Link" om de betaling te voltooien. In dezelfde e-mail ontvangt u de factuur van de winkel.

In het geval dat u volledige vooruitbetaling als betalingsmethode heeft gekozen, ontvangt u van de winkel die de verkoop uitvoert de factuur van de betaling.

Na de overeenkomst tussen u en winkel die de verkoop uitvoert, zal het product worden geleverd.

Houdt u er rekening mee dat het contract alleen betrekking heeft op die producten waarvan de verzending is bevestigd in de e-mail met bestelbevestiging van de winkel die de verkoop uitvoert. We zijn niet verplicht andere producten te leveren die deel uitmaken van uw bestelling totdat de verzending van deze producten in een aparte e-mail met verzendbevestiging van de winkel die de verkoop uitvoert bevestigd.

Houd er rekening mee dat geen enkele wijziging (bijvoorbeeld bedekking, kleur of andere details) van de bestelling zal worden geaccepteerd nadat u de e-mail met bestelbevestiging heeft ontvangen.

12. BESCHRIJVING EN PRODUCTINFORMATIE

We proberen de producten op de website zo nauwkeurig mogelijk weer te geven. Desondanks kunnen zich kleine afwijkingen voordoen.

Door de unieke, handgemaakte aard van veel van onze producten kunnen er kleine variaties zijn. Voor deze afwijkingen kan geen aansprakelijkheid worden aanvaard. Het kan onder meer gaan om kleine verschillen in textuur/houtsoort of -kleur, kleuren van stoffen of afmetingen van producten.

Hoewel bij de aankoop alles in het werk zal worden gesteld om de kleuren van de producten op elkaar af te stemmen (wanneer meer dan één artikel uit een reeks wordt besteld), kunnen we niet verantwoordelijk worden gesteld of garanderen dat er geen kleine verschillen in afwerking en kleur zullen zijn.

We behouden ons de mogelijkheid voor van structurele of formele wijzigingen van de producten en/of hun prijzen.

De technische en functionele kenmerken van het/de product(en) die op deze website zijn gepubliceerd en opgenomen ter illustratie van het/de product(en), zijn die welke door ons zijn aangegeven. We zijn niet aansprakelijk voor de volledigheid van de informatie.

Het is uw verantwoordelijkheid om zorgvuldig te controleren of de door u bestelde producten in Uw huis passen. U moet alle deuropeningen, gangen of trappen opmeten waar het product doorheen moet, inclusief de ruimte om te manoeuvreren en te draaien.

13. PRIJS EN BETALING

De prijs van de producten is zoals vermeld op de website en is inclusief BTW, maar exclusief leveringskosten en eventuele andere belastingen in verband met de invoer van producten in het land van bestemming van de producten, zoals vermeld in de “e-mail met bestelbevestiging en factuur" die u rechtstreeks door de aangesloten winkel wordt toegezonden en die opgeteld wordt bij het totaal verschuldigde bedrag.

Prijzen kunnen te allen tijde worden gewijzigd, maar wijzigingen zijn niet van invloed op bestellingen waarvoor we u reeds een verzendbevestiging hebben gestuurd.

Sommige van de op de website vermelde producten kunnen onjuist geprijsd zijn. Normaal gesproken controleren we de prijzen, zodat als de juiste prijs van een product lager is dan de door ons vermelde prijs, we het lagere bedrag in rekening brengen wanneer we het product aan u verzenden. Als de juiste prijs van een product hoger is dan de prijs die op de website wordt vermeld, zullen we normaliter, naar eigen goeddunken, ofwel contact met u opnemen voor instructies of u de bestelling opnieuw wilt bevestigen tegen de juiste prijs voordat we het product verzenden, ofwel uw bestelling afwijzen en u op de hoogte stellen van deze afwijzing.

We zijn niet verplicht om het product tegen de onjuiste (lagere) prijs aan u te leveren, zelfs niet nadat we u een verzendbevestiging hebben gestuurd, als de prijsfout duidelijk en onmiskenbaar is en U deze redelijkerwijs als een prijsvergissing had kunnen herkennen.

Betaling voor producten kan worden gedaan met een creditcard/bankpas/Paypal of een andere methode zoals voorgesteld op de website.

14. , ELEKTRONISCHE HANDTEKENING

De "goedkeuringsklik" vormt een elektronische handtekening. Tussen de partijen heeft deze elektronische handtekening dezelfde juridische waarde als een handgeschreven handtekening.

15. DIVERSEN

We kunnen de Website verwijderen of de levering van de Website of enige kenmerken of functies van de Website staken op elk moment naar eigen goeddunken en om welke reden dan ook.

U mag het contract, of uw rechten of verplichtingen die daaruit voortvloeien, niet overdragen of uitbesteden zonder onze voorafgaande schriftelijke toestemming.

We behouden ons het recht voor om het contract, of onze rechten of verplichtingen die daaruit voortvloeien, op elk moment gedurende de looptijd van het contract over te dragen, toe te wijzen, te vernieuwen of uit te besteden. Zoals eerder gezegd, behouden we ons het recht voor om de leveringsverplichtingen en after sales-verplichtingen jegens u uit te besteden aan de winkel die de verkoop uitvoert, en in dit geval zijn de voorwaarden van de winkel/rechtspersoon aan wie uitbesteed wordt van toepassing.

Een nalaten of vertraging door Ons om een van Onze rechten onder deze Gebruiksvoorwaarden af te dwingen, mag niet worden opgevat of beschouwd als een verklaring van afstand van dat of een ander recht, tenzij We een

neem contact met ons op

voornaam*
achternaam*
e-mail*
postcode*
adres*
woonplaats*
bericht
Bericht verzonden. Dank u.
volg ons